Rare Books, Shandong Qilu 2012 Spring Auction, March 31, 2012 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
535 lots, rare books including “Shi Mo Jun Hua”, “Shu Lin Qing Hua”, “Han Guan Qi Zhong”, “Sheng Diao Pu”, “Tian Lu Ge Wai Shi”, “Du Gong Bu Ji”, “Lu Xuan Gong Ji”, “Chu Ci”, “Hu Wen Zhong Gong Yi Ji”, “Cai Diao Ji”, “Shu Lin Ji Shi”, “Qing He Shu Hua Fang”, “Li Tai Bai Wen Ji Ji Zhu”, “Ci Lin Ji Lue”, “Xi Yuan Ji”, “San Guo Yan Yi”, “Xi Zang Tu Kao”, “Qi He Xian Zhi”, “Xu Shan Dong Kao Gu Lu”, “Ding Hai Xian Zhi”, “Dong Ping Xian Zhi”, “Xiang Jun Zhi”, “Hu Yuan Ji Lue”, “Pu Liu Quan Xian Sheng Nian Pu”, “Sheng Ji Tu”, “Han Bei Lu Wen”, “Jin Shi Cui Bian”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Xi Ou Zong Jiao Ming Hua Ji”, “Li Dai Ming Hua Da Guan”, “Ye Mei Mei Pu”, “Jin Hu Jing Cui”, “Han Tong Yin Cong”, “Zhang Zi Xiang Ke Tu Hua Gao”, “Ji Gu Shan Quang”, “Dong Yi Bao Jian”, “Ben Cao Bei Yao”, “Nan Ya Tang Yi Shu Quan Ji”, “Huang Wen Jie Gong Fa Shu Shi Ke”, “Qi Men Dun Jia”, “Yu Zhi Mian Hua Tu Ce”, “Xin Mo Shi Chao”, “Li Bei Hai Shu Gu Shi Zhen Ji”, “Shang Shu Da Zhuan”, “Du Shi Bing Lue”, “Liu Shu Fen Lei”, “Lun Heng”, “Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Yin Xue Wu Shu”, “Zhuang Zi Nan Hua Jing Zhu Shu”, “Wan Nian Li”, “Zhong Shan Xian Sheng Ai Si Lu”, “Kang Xi Zi Dian”, “Ji Gu Lu”, “Ming Shi Ji Shi Ben Mo”, “Man Wen Yu Zhi Shi” and “Lin Wen Bian Lan”.
Size: 8.3×11.2×0.5 inches.
150 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Shandong Qilu 2012 Spring Auction, March 31, 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *