Rare Books, Shandong Xinshiji 2018 Spring Auction, June 3, 2018 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
546 lots, rare books including “Zhong Guo Yao Wu Xue Ji Cheng”, “Si Sheng Bian Lan”, “Hui Tu Qian Jia Shi”, “Zhou Yi Shuo Lue”, “Chu Ci Wang Yi Zhu”, “Zhao Meng Fu Du Shu Le”, “Gu Wen Shi Yi”, “Qing Jian Yi Zhi Lu”, “Shan Dong Tong Zhi”, “Di Li Wu Jue”, “Yi Zong Jin Jian”, “Ben Cao Gang Mu”, “Zhan Guo Ce Xuan”, “Chun Qiu Bei Zhi”, “Jing Shi Bai Jia Jian Bian”, “Pei Wen Yun Fu”, “Chong Xiao Gu Wen Shi Yi”, “Hou Shan Shi Zhu”, “Guan Di Ming Sheng Jing”, “San Guo Yan Yi”, “Feng Shi Zu Pu”, “Gao Mi Xian Zhi”, “Dong Po Xian Sheng Quan Ji”, “Zeng Ding Hua Zheng Lu”, “Yong Cui Shan Fang”, “Ruan Bu Bing Ji”, “Wang Wei Shi Ji”, “Da Tang Xin Yu”, “Wen Miao Si Dian Kao”,” Yang Zhou Hua Fang Lu”, “Xin Xue Wei Jing Kao”, “Qiu Que Zhai Di Zi Ji”, “Qin Ding Tai Gui”, “Zhu Wen Gong Chu Ci Ji”, “Su Wen Zhong Gong Shi Ji”, “Yu Xuan Tang Song Wen Chun”, “Gu Yu Tu Pu”, “Xiao Shi Shan Fang Yin Pu” and “Han Jiao Guan BeI Ji Lian”, Manuscripts letters by Peng Ding’an, Chen Mengxiong, Hu Wenbin, Wang Shijing, Chen Zhao and Zhang Mengyang, rubbings “Kong Bao Bei”, “Song Bei Ta Pian”, “Da Wei Zheng Guang Si Nian Fo Zao Xiang”, “Gu Yuan Mo Gu Fa Tie”, “Qi Wu Ping San Bai Ren Zao Xiang, Fu Zi Bei”, “Xi Zhi Shi Qi Tie”, “Dong Wei Kong Zi Miao Bei”, “Dong Fang Hua Zan Bei”, “Bei Qi Jun Xiu Luo Bei”, “Han Lu Jun Bei, Da Qi Bei” and “Shi Men Song”.
Size: 8.3×11.1×0.3 inches.
128 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Shandong Xinshiji 2018 Spring Auction, June 3, 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *