Rare Books, Shanghai Gongmei 75th Auction, 21 April 2013 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and cover corners slightly bumped. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
885 lots, rare books including “Hu Hai Wen Zhuan”, “Hu Wen Zhong Gong Quan Ji”, “Chun Qiu Zuo Zhuan”, “Jing Shan Ji Jing”, “Bei Jing Jing Guan”, “Guo Cui Xue Bao”, “Chen Pei Qiu Shu Hua Ji”, “Nan Song Ming Hua Ce”, “Jing Hua Yuan”, “Zhong Guo Xi Ju” (The Chinese Drama), “Gu Shu Cong Kan”, “Ji Gu Liao Ju”, “Di Li Zhi Lue”, “Tu Hua Zhi Nan”, “Yi Shu Chao Ben”, “Si Shu Bu Zhu”, “Er Ya”, “Ming Ji Bei Lue”, “Hou Han Shu”, “Han Fei Zi” , “Ying Bing Shi Quan Ji”, “Gu Jin Chi Du Da Guan”, “Shu Dao Yi Shu”, “Wu Chang Shuo Zuo Pin”, “Gu Gong Zhou Kan”, “Zhong Guo Shi Nv”, “Xian Dai Zhong Guo Ban Hua”, “Li Dai Shu Hua Fang”, “Han Chang Li Shi Ji”, “Bo Wu Zhi”, “YI Li”, “Tian Shang Gan Ying Pian Jian Zhu”, “Song Qi Jia Ci Xuan”, “Juan Shi Shan Fang” and “Dian Shi Zhai Hua”, rubbings “Zhao Meng Fu Dao Jiao Bei”, “Xi Ping Shi Jing”, “Gao Zhen Bei”, “Wei Jing Shi Jun Bei”, “Huang Ting Jing”, “Han Jiao Guan Bei”, “San Xi Tang Fa Tie”, “Jiu Ta Tang Mu Zhi”, “Zhong Guo Shi Ke Yi Shu”, “Jin Shi Tu Lu”, “Sun Guo Ting Ta Ben”, “Duan Zhou Shi Shi Ji” and “Yin Zhou Bei”.
Size: 8.5×11.2×0.6 inches.
180 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Shanghai Gongmei 75th Auction, 21 April 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.