Rare Books, Shanghai International Commodity 2008 Auction, 1 June 2008 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
237 lots including paintings and calligraphies by Gu Tinlong, Cao Datie, Bai Jiao, Fang Ruoshan, Ma Yifu, Li Yingru, Cao Yu, He Tingzhang, Jiang Jun, Wang Shixi, Du Na, Wu Yusheng and Zhang Zhidong, some manuscript letters by Zhou Erfu, Liu Qiu, Su Shi, Yue Fei and Wang Yingxia, rare books “Rong Shi Jia Zu Zi Liao”, “Han Jian”, “Yi Li”, “Li Ji Ji Shuo Da Quan”, “Yi Li Shu”, “Shui Jing Zhu”, “Tai Ping San Shu”, “Dang Hu Li Dai Hua Ren Zhuan”, “Man Zhou Bao Lu”, “Yang Zheng Tu Jie”, “Gu Jin Tu Shu Ji Cheng”, “Li Ji Ji Shuo”, “Meng Zi Ji Zhu”, “Shang Han Lun Zhu Jie”, “Mei Hua Xi Shen Pu”, “Ri Ben Pen Jing” (Japanese Tray Landscapes), “Ou Yang Wen Zhong Gong Ji”, “Qiu Bi Le Fu”, “Guo Tang Ji”, “Song Ling Ji”, “Jin Men Shi Chao”, “Han Fei Zi Ji Jie” and “Kong Zi Jia Yu”, rubbings “Ji Jin Kuan Shi”, “Dong Qi Chang Mo Miao”, “Qing Fen Ge Mi Tie”, “Xi Yue Hua Shan Miao Bei”, “Guang Wu Jiang Jun Bei”, “Bei Wei Gao Zhen Bei”, “Huang Fu Jun Bei”, “Zhang Meng Long Bei” and “Song Ta Chun Ha Ge Tie”.
Size: 8.2×10.6×0.5 inches.
164 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Shanghai International Commodity 2008 Auction, 1 June 2008 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *