Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 30rd Public Collection 2015 Auction, 23 April 2015 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pencil marks on a few pages. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
676 lots, rare books including “Pei Wen Zhai Shu Hua Pu”, “Zhong Guo Hui Hua Shi”, “Nan Hua Da Cheng”, “Shao Xing Gu Jing Ju Ying”, “Tian Jin Shi Yi Shu Bo Wu Guan Cang Yan”, “He Luo Li Shu” and “Hui Hua Xi Xiang Ji”, rubbings “Jiu Ta Long Men Shi Er Pin”, “Bei Wei Gao Zhen Bei”, “Huang Fu Fu Jun Zhi Bei”, “Kong Zi Miao Tang Bei”, “Cao Shu Qian Zi Wen”, “Han Fan Min Bei”, “Yuan Dao Bei”, “Tang Liu Gong Quan Xuan Mi Ta Bei”, “Chun Hua Ge Fa Tie”, “Mi Fu Cao Shu Shi Er Tie”, “Biao Zhong Guan Bei”, “Guan Hai Tang Su Tie”, “Ji Bai Du Ji”, “Yan Zhen Qing Shen Dao Bei”, “Da Tang Sang Zang Sheng Jiao Xu” and “Zhou Fu Mu Zhi”.
Size: 8.3×11.2×0.3 inches.
124 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 30rd Public Collection 2015 Auction, 23 April 2015 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.