Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 33rd Public Collection 2017 Auction, 3 June 2017 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
632 lots, rare books including “Gong Yang Yi Shu”, “Lu Xuan Gong Ji”, “Chun Qiu Ming Zhi Lu”, “Gu Shi Shi Shi”, “Kong Zi Miao Tang Bei”, “Xin Jiang Chu Tu Wen Wu”, “Bei Yang Hua Bao”, “Shen Bao Yue Kan”, “Zhi He Fang Lue”, “Shi Xue Yu Di Xue”, “Qun Jing Yin Bian”, “Bai Chuan Xue Hai”, “Huang Chao Tong Zhi”, “Xia Chuan Zhi Lue”, “Bo Wu Zhi”, “Ding Xiang Za Zhu”, “Fa Xue Tong Lun”, “Lan Zhu Pu”, “Qian Hou Han Shu”, “Han Shu Ping Lin”, “Chun Qiu Zuo Zhuan Zhu Shu”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Huang Chao Tong Dian”, “Gao Shi Zong Pu”, “Huang Ming Hai Fang Zhuan Yao”, “Zeng Wen Zheng Gong Quan Ji” and “Gu Jin Tu Shu Ji Cheng”, rubbings “Di Liang Gong Bei”, “Huang Ting Jian Shu Fa Ke Shi”, “Wei Li Chao Mu Zhi Ming”, “Shen Fu Jun Mu Zhi Ming”, “Wen Shu Ban Ruo Jing”, “Lv Gong Mu Zhi Ming”, “Lu Kong Zi Miao Zhi Bei”, “Tang Bai Ju Yi Chang Hen Ge”, “San Zang Sheng Jiao Xu”, “Qian Zi Wen”, “Wen Xuan Wang Miao Ji”, “Sui Tang Bei”, “Huang Fu Fu Jun Bei” and “Kong Zi Miao Tang Bei”.
Size: 8.3×11.2×1.2 inches.
152 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 33rd Public Collection 2017 Auction, 3 June 2017 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *