Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 34th Public Collection 2017 Auction, 23 December 2017 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
736 lots, rare books including “Zhan Guoce”, “Liu He Dong Ji”, “Guo Chao Wen Lei”, “Da Yi Tong Jie”, “Gu Shi Shi Shi”, “Zhang Cheng Ji Wen Ji”, “Sun Guo Ting Shu Pu”, “Gu Gong Zhou Kan”, “Yi Lin Xun Kan”, “Bei Yang Hua Bao”, “Zong Tong Fu Gong Bao”, “Shang Wu Bao”, “Zhong Guo She Ying Xue Hui Hua Bao”, “Bei Jing Guang She Nian Jian”, “Chong Shi Ji Kan”, “Nan Chuan Sheng”, “Xin Yi Yao Kan”, “Xi Hu Bo Lan Ji Nian Ce”, “Quan Du Xin Shu”, “Xin Tian Jin Zhi Nan”, “Dong Bei Tie Lu Da Guan”, “Huang Qing Zhou Yi”, “Dong Po Yue Fu Qian”, “Si Shu Ping”, “Kang Xi Zi Dian”, “Xin Hua Da Zi Dian”, “Zhang Hui Su Gong Nian Pu”, “Zhong Guo Wen Xue Yan Jiu”, “Zhong Guo Wen Xue Yan Jiu”, “Dong Zhou Lie Guo Zhi”, “Nan Zhai Ji”, “Qin Ding Gu Jin Tu Shu Ji Cheng”, “Zhu Pi Yu Zhi”, “Xiang Zhu Liao Zhai Zhi Yi Tu Yong”, “Zhang Shi Yi Tong”, “Lin Kong Zhou Deng Bei’, “Shen Zhai Lin Tie”, “Li Hui Shi Jian Xi”, “Liu Xiang Gu Lie Nv Zhuan”, “Dong Xie Yuan Xi Xiang Ji”, “Guan Tang Ji Lin”, “Xue Zhuang Xi Hu Yu Chang”, “Qian Tang Yi Shi”, “Dao De Shi Zhang”, “Chong Kan Song Ben Zhou Li Zhu Shu”, “Bei Jiang Shi Hua”, “Lan Zhou Wu Quan Shan Xiu Jian Ji”, “Zhe Jiang Tong Zhi” and “Qian Han Shu”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
192 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 34th Public Collection 2017 Auction, 23 December 2017 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *