Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 35rd Public Collection 2018 Auction, 19 May 2018 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Pencil marks on most pages. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
675 lots, rare books including “Li Ji”, “Wan Ling Xian Sheng Ji”, “Tai Ji Quan Tu Shuo”, “Zhao Hua Xi Shi”, “Zhong Guo Zhi Xin Jin Rong Zheng Ce”, “Zhong Guo Wen Xue Jia Lie Zhuan”, “Xi He Wen Ji, Shi Wu Bao”, “Fei Hong Tang Yin Pu”, “Hei Bai Hua Gao”, “Huang Ting Jing”, “Nan Song Gu Ji Kao”, “Xia Jian Ji” and “Qin Ding Li Ji Yi Shu”, rubbings “Xia Yu Wang Bei”, “Han Kong Zhou Bei Bing Ying”, “Han Xi Ping Can Shi”, “Long Men Shi Jiu Pin”, “Han Zhong Lie Ji Gong Bei”, “Tang Yan Jia Miao Bei”, “Tang Yan Zhen Qing Mu Gu Xian Tan Ji”, “Song Jing Zhao Fei Bei”, “Huai Su Qian Zi Wen”, “Su Shi Shu Chi Bi Fu”, “Zhong Yong Bei” and “Jin Gang Ban Ruo Bo Luo Mi Jing”,
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
168 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 35rd Public Collection 2018 Auction, 19 May 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *