Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 36th Public Collection 2018 Auction, 22 September 2018 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
476 lots, rubbings including “Yu Bei”, “Han Xi Ping Can Shi”, “Han Can Bei”, “Han Can Bei Ying”, “San Ti Shi Jing”, “Han Cang Ji Miao Bei”, “Han Zheng Gu Bei”, “Han Kong Biao Bei”, “Mu Ke Hua Shan Miao Bei”, “Wei Shi Men Ming”, “Han Liu Ping Guo Mo Ya”, “Tai Shan Jing Shi Yu Mo Ya Ji Liao”, “Qian Qin Guang Wu Jiang Jun Bei”, “Wei Zhang Meng Long Bei”, “Da Qin Jing Jiao Liu Xing Zhong Guo Bei”, “Tang Yan Shi Jiao Miao Bei”, “Tang Shu Sheng Song Bei”, “Tang Song Jing Mei Hua Fu”, “Wen Xuan Wang Miao Men Ji”, “Song Wang Jin Lou Ji”, “Wei Cao Wang Xi Zao Xiang”, “Wei Yuan Jing Mu Zhi Ming”, “Tang Mu Zhi”, “Tian Zhong Yu Mu Zhi Ming”, “Shi Jing Song”, “Tuo Luo Ni Jing”, “Dao De Jing”, “Chun Hua Ge Tie”, “Kuai Xue Tang Fa Shu”, “Tang Ou Yang Xun Shu Lan Ting Ji”, “Wang Xi Zhi Shu Lan Ting Xu”, “Chu Sui Liang Shu Qian Zi Wen”, “Tang Huai Su Fa Tie”, “Wen Tian Xiang Zheng Qi Ge”, “Cheng Zi Si Zhen”, “Zui Weng Ting Ji”, “Su Shi Su Qian Hou Chi Bi Fu Ke Shi”, “Wan Shi Shi Biao”, “Chu Gong Zhou Ta Pian”, “Zhou Jia Li Zun”, “Han Wan Ta Pian”, “Han Hua Xiang Shi” and “Zhuan Ta”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
154 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 36th Public Collection 2018 Auction, 22 September 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *