Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 36th Public Collection 2018 Auction, 23 September 2018 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
759 lots, rare books including “Chun Qiu Guan Kui”, “Zhou Li Zheng Yi”, “Mao Shi Jiang Yi”, “Zi Zhi Tong Jian”, “Li Ji, Qiu Jian Wen Ji”, “Zhi Zhai Wen Ji”, “Bei Shan Xiao Ji”, “Lu Xun Quan Ji”, “Shang Jun Shu Zhu Yi”, “Ban Ma Zi Lei”, “Cao Mu Dian”, “Song Yuan Xi Qu Shi”, “Zhong Guo Wen Xue Shi”, “Nan Yang Mao Yi Zhi Nan”, “Xiang Qi Pu Da Quan”, “Shan Han Lun Qian Zhu Bu Zheng”, “Song Yuan Hua Cui”, “Shi Gu Zhai”, “Gu Jin Zhong Wai Tao Ci Hui Bian”, “Fen Lei Chi Du Da Quan”, “Gu Wen Shi Yi”, “Mao Ze Dong Xuan Ji”, “Chen Bao”, “Wen Xue Zhou Bao”, “Zhi Bu Zu Zhai Cong Shu”, “Dong Po Xian Sheng He Tao Yuan Ming Shi”, “Gao Shi Zhuan”, “Shan Hai Jing”, “Qin Ding Gu Jin Tu Shu Ji Cheng”, “Tao Hua Shan”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “E Huan Hui Bian”, “He Nan Tong Zhi”, “Chao Zhou Zhi” and “Li Bian”, rubbings “Han Yi Ying Bei”, “Han Li Qi Bei”, “Tang Xuan Mi Ta Bei”, “Tang Yan Zhen Qing Shen Dao Bei”, “Han Kong Zhou Bei”, “Tang Yan Jia Miao Bei”, “Wei Zheng Wen Gong Bei” and “Long Men Er Shi Pin”.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
184 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Tianjin Hanya Jinguzhai 36th Public Collection 2018 Auction, 23 September 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *