Rare Books, Yonghe Jiacheng 2014 Spring Auctions, 30 May 2014 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color and in white and black. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. A few foxing. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
931 lots, rare books including “Gu Yue Xuan Ci Kao”, “Lin Wen Bian Lan”, “Shang Shu Da Yi”, “Cha Shan Ji”,” Li Tai Bai Wen Ji”, “Le Fu Shi Ji”, “Wen Xin Diao Long”, “Shi Zhu Zhai Shu Hua Pu”, “Qi Bai Shi Zhan”, “Jie Zi Yuan Hua Zhuan”, “Xian Ju Fu”, “Lu Xun Quan Ji” and “Mao Zhu Xi Shi Ci San Shi Qi Shou”, rubbings “Dong Po Shu Sui”, “San Shi Pan Ming Wen”, “Han Wa Dang”, “Wen Quan Ming”, “Xi Wei Cao Ge Bei”, “Shou Shan Biao” and “Jin Shi Suo”, Chinese paintings and calligraphies by Zeng Guofan, Lin Zexu, Zuo Zongtang, Ying He, Zeng Guoquan, Luo Zhenyu, Qu Qiubai, Wang Fu’an, Dong Zuobing, Song Jiaoren, Hua Shigui, Chen Jieqi, Zhang Zuyi, Yi Nianzeng, Zhang Boying, Pu Ru, Wang Bomin, Lai Shaoqi, Qian Juntao, Liu Yong, Li Hongzhang, Zhang Tingji, Liang Qichao, Shen Congwen, Shen Yinmo, Kang Youwei, Deng Sanmu, Ma Yifu, Lin Yutang, Guo Moruo, Qi Gong, He Haixia, Chen Shaomei, Lu Xiaoman, Li Qiujun, Wang Xuetao, He Tianjian, Xu Ju’ang, Sun Xueni, Zhu Da, Wen Jia, Wang Zhen, Chen Hongshou, Fang Xun, Yu Pingbo, Cai Yuanpei, Wang Zhaoming, Lu Runyang, Zhang Daqian, Shi Tao, Wu Qingxia, Zhang Yusen and Yao Wenhan, woodprints by Huang Xinbo, Gan Yinxiang, Huang Ling, Shen Raoyi, Zeng Jingchu, Wang Qi, Liu Lun, Duan Ganqing, Chen Tiegeng, Chu Ya, Zhu Minggang, Li Hua, Li Qun, Lai Shaoqi, Gu Yuan, Wang Maigan, Lu Tian, Wang Shikuo, Zhang Ting, Jing Shi, Niu Wen, Liu Xian, Mo Ce, Yan Han, Yan Chong, Xu Yanbo, Yan Zhong, Du Hongnian, Feng Zhongtie, Zhang Zongjun, Liu Chun, Huan Yan, Ding Zhengxian, Sun Zongli, Li Huanmin, Huang Yongyu, Lin Feng, Yuan Qinglu, Li Yanpeng, Wang Jianshan and Feng Yiming.
Size: 8.2×10.6×0.8 inches.
290 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Yonghe Jiacheng 2014 Spring Auctions, 30 May 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.