Rubbings, Paintings and Calligraphies, Rare Books, Shanghai Boguzhai 2019 Spring Auction, 22 June 2019 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly worn. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
666 lots, rare books, rubbings, paintings and calligraphies including “Xi Hu Zhi”, “Yan Zhou Fu Zhi”, “Su Zhe You Ji”, “Zhong Wu Ci Mu Zhi”, “Hu Zhou Fu Zhi”, “Jie Zhou Quan Zhi”, “Huang Chao Zhong Wai Yi Tong Yu Tu”, “Dong Ting Wang Shi Jia Pu”, “Qing Pu Xian Zhi”, “Shang Hai Fa Zu Jie Shi”, “Jiu Du Wen Wu Lue” and “Dong Fang Za Zhi”, paintings and calligraphies by Hu Wensui, Shen Zicheng, Shen Peng, Zhu Jia, Wu Jingheng, Wang Geyi, Xu Zihe, Tang Yun, Zhou Lianxia, Fu Tienian, Hu Yizan, Xu Naipu, Zhang Zuyi, Zhang Tingji, Li Qiuqun, Shen Sui, Lai Chusheng, Ren Bonian, Pang Yuanji, Wang Hui, Xiang Shengmo, Qian Du, Pan Gongshou, Hu Tiemei, Gu Yun, Wu Hufan, Zhao Shuru, Zhu Liangcai, Yang Yi, Ren Zheng, Feng Qiyong, Zhu Qizhan, Wu Shixian, Gao Shixiong, Xie Yuemei, Zhang Daqian, Ren Yu, Lu Runyang, Hong Jun, Gu Tinglong, Pan Jingzhen, Liu Chunlin, Liang Ji, Xu Fang, Zha Sheng and Fei Yisheng, rubbings “Liu Jun Can Bei”, “Shi Men”, “Han Feng Long Shan Song”, “Guo You Dao Bei”, “Gao Sheng Bei”, “Ding Guo Shi Bei”, “Ning Zan Bei”, “Han Yong Yi Zao Xiang Ji”, “Zheng Wen Gong Bei”, “Yue Fei Qian Hou Chu Shi Biao”, “Tang Zhi Bai Zhong”, “Xi Ping Shi Jing”, “Han Yi Ying Bei”, “Shi Chen Hou Bei”, “Zheng Wen Gong Bei”, “Yan Ta Sheng Jiao Xu”, “Yan Jia Miao Bei” and “Chun Hua Ge Tie Shi Wen”.
Size: 8.2×11.2×0.8 inches.
284 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rubbings, Paintings and Calligraphies, Rare Books, Shanghai Boguzhai 2019 Spring Auction, 22 June 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *