Sale of Fine Modern Chinese Paintings, Shenzhenshi Dongchan 1993 Auctions, October 31, 1993 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Light stains and watermarks on covers. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
138 lots, Chinese paintings and calligraphies including works by He Tianjian, Shen Zicheng, Lu Yanshao, Wang Youshi, Zhang Xiong, He Jiaying, Hua Shanchuan, Chen Zizhuang, Tao Lengyue, Yu Youren, Xie Zhiliu, Jiang Hanting, Cai Heting, Zhu Qizhan, Cui Zhifan, Li Zhaodong, Wu Yifeng, Wang Mengqi, Zhong Zhenya, Pang Taisong, Qi Gong, Zhang Daqian, Zhou Huajun, Wang Weibao, Zhang Guang, Yang Lizhou, Fang Chuxiong, Tian Shiguang, Cheng Shifa, Zheng Naiguang, Zuo Hejun, Zeng Mi, Song Wenzhi, Wang Xuezhong, Deng Lin, Liao Lu, Mi Chunmao, Wang Mingming, Zhou Chuanan, Yu Jigao, Cui Zifan, Yu Youren, Zhao Wangyun, Zhang Xuefu, Li Yongwen, Du Yingqiang, Ma Xiguang, Liu Maoshan, Lin Yong, Wang Kangle, Huang Chunrao, Chen Mingxian, Xu Yisheng, Peng Xiancheng, Lu Yushun, Zhou Shaohua, Ren Yu, Wu Hufan, Ren Bonian, Qi Baishi, Wang Weibao, Lai Shaoqi, Xu Xi, Pu Jie, Liu Guohui, Li Xiongcai, Pan Jiezi, Xie Zhiguang, Su Baozhen, Wang Zhen, Cui Zifan and Xiao Shufang.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
136 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sale of Fine Modern Chinese Paintings, Shenzhenshi Dongchan 1993 Auctions, October 31, 1993 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *