Se Jie, Painting of Ladies, Buddhist Painting and Calligraphy, Porcelain and Miscellaneous, Huang Ma Bao Qu 2016 Summer Auction, 31th July 2016 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
106 lots, paintings, Buddhist paintings, calligraphies and porcelains including paintings by Hua Sanchuan, Ye Qianyu, Lu Hongnian, Wu Guangyu, Zhao Yunyu, Pan Jiesi, Cheng Shifa, Sun Jiandong, Teng Shaoquan, Huang Jun, Mu Lingfei, Zhu Meicun, Shen Yinmo, Chen Yuandu, Wang Yun, Lu Xiaoman, Jin Cheng, Yu Ming, Ju Lian, Fang Rending, Huang Shaoqiang, Huang Yihan, Chen Zhengming, Lin Yong, Wang Maofei, Lu Yanguang, Wang Xuzhu, Huang Guowu, Lin Zhengming, Huang Zesen, Xie Zhigao, Wang Xijing, Liu Wenxi, Mao Guolun, Liu Lishang, Kuang Zhongying, Bai Bohua, Han Min and Zhu Xinjian, buddhist paintings by Qian Huafo, Rao Zongyi, Tang Yun, Li Shinan, Feng Yuan, Xie Zhigao, Jia Ping’ao, Li Geng, Liu Jirong, Chen Hengke, Huang Yihan, Chen Baiyi, Ma Jun, Pu Ru, Xing Yun Fa Shi, Shi Chang Shan, Lu Youguang, Shi Yunfeng, Shi Xingkong and Yan Renfei, some bronzes, porcelains and Buddhist figures.
Size: 8.2×11.2×0.2 inches.
68 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Se Jie, Painting of Ladies, Buddhist Painting and Calligraphy, Porcelain and Miscellaneous, Huang Ma Bao Qu 2016 Summer Auction, 31th July 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *