Shanghai Dekang 30th Art Auction Auctions, 17 December, 1995 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Joints between pages showing lot 17 and lot 18 slightly cracked. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
138 lots, Chinese paintings and calligraphies including works by Pu Quan, Pu Jin, Xu Cao, Zhang Daqian, Zhang Dazhuang, Gu Yun, Wu Guxiang, Zheng Wuchang, He Shaoji, Wu Xizai, Wu Changshuo, Liu Yong, Zheng Wenzhuo, Qu Yinshao, Ye Gongchuo, Shen Yinmo, Lu Peizhi, Zhang Guiming, Peng Yulin, Sun Xingyan, Wu Qinmu, Zhu Da, Yang Shaoting, Qi Zhijia, Yong Rong, Fei Yiqing, Ren Bonian, Fei Danxu, Li Keran, Tang Di, Zhao Shuru, Yu Yuan, Wu Changshuo, Han Tianhen, Zhang Leiping, Shen Zengzhi, Sun Shufeng, Lu Runyang, Zhang Diping, Xu Gu, Zheng Mukang, Pan Tianshou, Li Shan, Zhang Shiyuan, Lou Xinhu, Ren Yu, Shi Lu, Yang Xian, Qian Hui’an, Chen Jianpo, Zhao Zhiqian, Pu Ru, Shen Qiwen, Feng Xixia, Qiu Yan, Gao Luoyuan, Wang Zhen, He Tianxiong and Yan Wenliang.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
160 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shanghai Dekang 30th Art Auction Auctions, 17 December, 1995 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.