Shanghai Jinghua 2002 Autumn Auctions, Chinese Modern & Contemporary Paintings and Calligraphy, November 30 2002 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Including 257 Chinese modern and contemporary paintings and calligraphies by Tian Shiguang, Qi Da Kui, Zhang Shanzi, Chen Shaomei, Xu Cao, Yu Fei’an, Jiang Hanting, Wang Yachen, Pu Ru, Wang Xuetao, Huang Zhou, Pu Quan, Zhao Ziyun, Wu Zheng, Huang Shanshou, Huang Huanwu, He Weipu, Fen Chaoran, Qian Songyan, Qi Kun, Chen Da, He Haixia, Wang Geyi, Yu Jianhua, Tang Yun, Li Ruiqing, Li Kuchan, Xie Zhiliu, Tao Lengyue, Yuan Songnian, Xie Zhiguang, Qian Mu, Lu Yanshao, Zhu Qizhan, Cheng Shifa, Guan Shanyue, Huang Binhong, Xu Beihong, Zhang Daqian, Wu Hufan, Ren Bonian, Pu Hua, Xia Jingguan, Hong Yi, Feng Zikai, Yu Youren, Hu Hanmin, Lao She, Shu Tong, Wang Quchang, Sha Menghai, Zhao Puchu, Huang Yanpei, Guo Moruo, Shen Yinmo, Xie Wuliang, Ma Yifu, Sun Zhongshan, Wang Jingwei, Yan Fu, Kang Youwei, Li Hongzhang, Lin Zexu, Weng Tonghe, Zeng Guofan, Yu Yuan, Yuan Songnian, Wu Changshuo, Chen Banding, Wang Zhen, Wu Qinmu, Huang Shanshou, Wu Qiunong, Wu Shixian, He Tianjian, Ding Fuzhi, Lin Fengmian, Qin Jianming, and others.
Size: 9.3×10.6×0.5 inches.
188 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shanghai Jinghua 2002 Autumn Auctions, Chinese Modern & Contemporary Paintings and Calligraphy, November 30 2002 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *