Singapore Ronsen International 2013 Autumn Auctions, 8 December 2013 Sale Catalogue

$180.00

Hardback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Original brown cloth binding. Illustrations in color. Light watermarks on covers with large light watermark on back cover. Pages showing Lot 439-450 detached from the binding. Back cover and spine detached from the binding. A few foxing. Otherwise in very good condition.
450 lots, Chinese ceramics, paintings and works of art including porcelain bottles, bowls, jars, dishes, goblets, vessels, cups, figures, tea wares, candlesticks, vases, brush washers, censers, porcelain pillows, water pots, Longquan, famille rose, blue and white, Ge, Ru, Jun, Wucai, Doucai, Sancai, Cizhou, Guan, Jian, Jingdezhen, Ding, Hutian, Jizhou and Lang wares, Chinese paintings and calligraphies by Zhang Zhongbai, Qi Gong, Zhao Xiuyun, Xu Shangxi, Xue Wendong, Xu Chunling, Sun Yushan, Song Wenzhi, Meng Qingkui, Ge Xianglan, Fu Baoshi, Xu Shuangxi, Ye Qianyu, Zhang Hongshan, Xu Guiyi, Li Putong, Pu Ru, Li Hongzhang, Huang Shen, Liu Haisu, Tang Bohu, Zhang Daqian, Xie Zhiliu, Feng Chaoran, Lin Yiming, Zheng Banqiao, Wu Peizhi, Wen Jia, Fan Zeng, Yuan Yue, Lin Shu, Wu Hufan, Li Keran, Wu Peizhi, Chen Dayu, Jiang Tingxi, Gu Yun, Shen Yinmo and Wang Yuting, white jade, grey jade, jadeite and sapphire flasks, figures, pendants, discs, cups, plates, rings, congs, bracelets, brush pots and hairpins, brass censers and statues, silver coins, ingots, copper flasks and censers, Duan inkslabs, bronze mirrors, cloisonne enamel cups, Haimei wood dressing tables, Rosewood folding chairs and ornaments, Tianhuang, Shoushan stone seal materials, ornaments and seals, Zisha teapots by Zhu Kexin, Zhou Guizhen, Gu Jingzhou, Jiang Rong, Yang Jichu, Yang Pengnian, Chen Mansheng, Xu Bojun, Zhang Honghua, Zhou Dingfang, Man Xitao, Wu Yuting and Wang Yinxian.
Size: 8.6X11.4X1.3 inches
474 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Singapore Ronsen International 2013 Autumn Auctions, 8 December 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *