Study Series Special Auction of Famous Inkstones in Chinese History. Xiling Yinshe 2007 Spring Auction, 21th July 2007 Sale Catalogue

$120.00

Hardback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and corners slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
117 lots, study series famous inkstones in Chinese history including Jade inkstones, She inkstones, Chengni inkstones and Duan inkstone, some inscribed by Chen Shu, Duan inkstones inscribed by He Zhuo, Hu Jue, Jin Guike, Yang Long, Ji Fen, Huang Yi, He Shaoji, Zhang Xuanying, Pan Yizhi, Li Yaoshi, Huang Ren, Liang Qingbiao, Liang Tongshu, Chen Heng, Zhang Tingji, Tang Yun, Yi Bingshou, Wu Changshuo, Tie Bao and Weng Danian, Wu Hufan ang Pan Jingshu, Jin Xinlan, Lu Hui, Yuan Mei, Jin Nong, Zhu Yizun, Chen Han, Liu Yong, Feng Minchang, Tong Weifu, Liang Zhangju, Gui Fu, Zhu Jingyi, Zhu Bin, Fei Longding and Zhao Zhiqian.
Size: 8.7×11.4×0.6 inches.
192 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Study Series Special Auction of Famous Inkstones in Chinese History. Xiling Yinshe 2007 Spring Auction, 21th July 2007 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.