The 29th Art Auction Fair of Duoyunxuan, 4-6 September, 2004 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly rubbed. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. A few foxing. Binding is sound.
2286 lots, artefacts from the “Xiangxuezhuang” (Singapore), the “Xiuhailou” (Singapore) and the “Jiuhuatang” collection (Hongkong) including Chinese paintings and calligraphies by Zhen Wenzhuo, Lin Qingni, Ye Gongchuo, Ma Jiatong, Luo Pin, Gao Yi, Zhang Jiang, Li Gufu, Huang Shanshou, Xie Gongzhan, Wang Zhen, Zhao Zhiqian, Su Renshan, Ding Yanyong, Tao Shoubo, Tang Di, Qi Baishi, Qian Du, Chen Sui, Zeng Xi, Pan Jiaoshi ,Gao Qifeng, Liu Haisu, Li Shan, Li Kuchan, Hua Yan, Hu Peihen, Kong Xiaoyu, Wu Qingxia, Fan Tingzhen, Wu Hufan, Ni Tian, Wang Geyi, Qiu Shoucheng, Ren Yu, Huang Zixi, Jin Mengshi, Tan Zuyun, Zhao Shuru, Ye Manshu, Yang Zhiguang, Guan Shanyue, Zhang Tianqi, Deng Shiru, Shen Wei, He Shaoji, Yang Yi, Chen Shizeng, Tan Depei, Luo Chen, Qi Gong, Shen Yinmo, Bao Shichen, Mo Youzhi, Zhang Tingji, Zhao Yannian, Feng Zikai, Huang Huanwu, Yao Hua, Lu Hui, Wang Kun, Cheng Shifa, Shi Dawei, Xu Zihe, Huang Runhua, Zhu Xinlong, Yang Zhengxin, Xiao Haichun, Qiao Mu, Zhang Yuanji, Zhao Yunhe, Xie Zhiguang, Wu Zheng, Lu Yifei, Lai Chusheng, Yang Borun, Ma Gongyu, Ying Yeping, Wang Yacheng, Shen Shijia, Wu Wenhou, Ge Xianglang, Qian Shoutie, Yang Shanshen, Chen Shizeng, Lan Ying, Qian Huafo, Cui Zifan, He Tianjian, Fei Danxu, Yuan Songnian, Gu Bingxin, Lin Ximing, Qian Xingjian, Mao Boxian, Liu Danzhai, Lou Shibai, Kong Xiaoyu, Rao Zongyi, Zhao Shiguang, Zhang Zhidong and Zheng Xiaoxu.
Size: 8.2×11.2×0.6 inches.
282 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The 29th Art Auction Fair of Duoyunxuan, 4-6 September, 2004 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *