The Letters and Calligraphies from Celebrities, Zhong Hongxin 2018 Spring Auction, Thursday 12th July 2018 Sale Catalogue ZHX 118

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Including 304 Republic period, modern and contemporary manuscripts, letters and ink calligraphies by Huang Kan, Gu Xiegang, Hu Shi, Ba Jin, Zheng Zhenduo, Guo Moruo, Wu Hufan, Zhang Daqian, Chen Shuren, Huang Miaozi, Wang Qi, Xiao Qian, Shen Zengzhi, Wu Changshuo, Lu Yanshao, Fei Xiaotong, Hu Hanmin, Wu Zuoren, Zhao Puchu, Yu Fei’an and Li Wenbao, original drafts of poster, paintings and comics by Zhang Boju, Qi Liangda, Zhu Duozheng, Chen Shuren, He Jiaying, Guo Shaogang, Hua Junwu, Liu Jiyou, Huang Zhou, He Youzhi, Yang Haifeng, Han Meilin, Li Hua, Shen Jiawei, Song Renxian, Xing Zhongjie, Xie Huibing, Yang zhenzhou, Ren Shuaiying, Ding Junjie, Wang ZHaokun, Chen Yiming, Yang Zhenzhou, Liu Chang, Qiu Guangzheng, Yu Zhenbo, Zhu Zhangchao, Peng Zhaomin, Yang Junsheng, Ni Gengye, Jin Meisheng, Wang Lixin, Liu Zhongjie, Huang Guosong and Yuan Xiutang, ink and color, oil Paintings, woodcut prints and sketches by Li Mubai, Chen Wuzuo, Zhang Yuqing, Xu Da, Wei Shudong, Qiu Guangzheng, Wen Jinyang, Zhou Lushi, Gao Mang, Liu Baochun, Wang Geyi, Lu Yifei, Tang Yun, Wang Zengqi, Ma Quan, Jiang Weisong, Gu Yuan, and others.
Size: 8.3×11.2×0.5 inches.
184 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Letters and Calligraphies from Celebrities, Zhong Hongxin 2018 Spring Auction, Thursday 12th July 2018 Sale Catalogue ZHX 118”

Your email address will not be published. Required fields are marked *