Yi Hai Ji Zhen, Jiangxi Jinshixuan 2012 Autumn Auction, December 22, 2012 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly bumped. Light superficial marks on covers. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. Two catalogue in one as published.
221 lots Chinese paintings and calligraphies including works by Hu Xianya, Zhang Zhongyuan, Gong Huaipo, Kang Zhuang, Qi Bolin, Zhang Guitao, Liang Banchu, Hu Runzhi, Hu Jingxiu, You Xinmin, Cai Chao, Peng Youshan, Yang Shilang, Tao Bowu, Lin Feng, Ding Shibi, Yang Jinxing, Liang Shu, Liang Bangchu, Jiang Hexian and Mei Fengqiao, Chinese modern ceramics including Famille rose vases, brush washers, pen holders, bowls, table screens, teapots, cups, water pots, plates and figures painted by Zhou Furen, Hou Yibo, Peng Yuanqing, Chen Xianshui, Lu Yunshan, Li Jin, Wen Jun, Tan Rongsheng, Cheng Zhenyuan, Hu Yifei, Wang Shaoping, Zhu Ming, Deng Xiaoyu, Jiang Gengshui, Jiang Gengshui, Chen Yifang, Chen Qingchang, Wang Yuelin, Yu Wenxiang, Lu Ru, Tu Xusheng, He Shushui, Zhou Guozhen, Ning Gang and Ning Lezheng, Huang Maijiu, Lai Dequan, Li Xiaocong, Li Wenyue, Wan Yunyan, Yuan Shiwen, Bi Defang, Zhong Liansheng, Zhang Songmao, Wang Longfu, Liu Ping, Xiong Gangru, Tang Ziqiang, Fang Fu, Wang Guiying, Zhang Jingshou, Lu Ru, Li Yixin, Dai Ronghua, Zhang Zhaohui, Li Miaozhai, Wang Pingsun, Wang Qi, Wang Dacang, Li Jun, Kuang Jian, Yao Yansheng, Zhang Liang, Guo Wenlian, Zhang Jian, Wang Xiaofeng, Qi Yaohui, Xiong Guohui, Wang Baohua, Fang Han, Dai Zhengyi, Wu Zhihui and Guo Qimei.
Size: 8.3×10.6×0.8 inches.
240 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yi Hai Ji Zhen, Jiangxi Jinshixuan 2012 Autumn Auction, December 22, 2012 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *