Yue Gu Yi Yun, Rare books and Rubbings, Beijing Qindao Rongde 2014 Art Auctions, December 7th, 2014 Sale Catalogue

$70.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
120 lots, rare books including “Yan Tai Yao Lan”, “Tai He Zheng Yin Pu”, “Xu Xiaomu Quan Ji”, “Nan Song Za Shi Shi”, “Tang Song Ba Jia Chao”, “Guang Shi Lei Fu”, “Tang Lu Xuan Gong Ji”, “Zhu Zi Jia Li, Kong Zi Ji Yu”, “Shui Jing Zhu”, “Kuai Ji San Fu Zhu”, “Qiu Ji Lu”, “Dong Zhou Lie Guo Quan Zhi Feng Jian Di Tu Kao”, “Min Guo Zhong Yao Fang”, “Zhen Jiu Da Cheng” and “Shuo Wen Jie Zi Duan Zhu Kao Zheng”, rubbings “Song Ta Dao Yin Fa Shi Bei”, “Qing Ai Tang Shi Ke”, “Da Tang An Guo Shi Bei”, “Xue Feng Shan Shi Ke”, “Kong Qian Bei”, “Kong Bao Bei”, “Han Bei Ta Ben”, “Guo You Dao Bei”, “Han Wu Liang Ci Hua Xiang”, “Xiao Tang Shan Han Hua Xiang”, “Zhao Meng Fu Shi Zha Zhen Ji” and “Chen Jie Qi Cang Shi”.
Size: 8.3×10.6×0.2 inches.
56 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Yue Gu Yi Yun, Rare books and Rubbings, Beijing Qindao Rongde 2014 Art Auctions, December 7th, 2014 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *