Zhonghongxin 20th Anniversary Celebration Auction, 5-7 January, 2018 Sale Catalogue ZHX 090

$130.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Zhonghongxin 20th Anniversary celebration auction including paintings works by Li Di, Gao Kegong, Ren Xianzuo, Ni Zan, Xie Shichen, Zhao Mengfu, Dong Qichang, Lan Ying, Zheng Banqiao, Jin Cheng, Wang Duo, Wen Zhengming, Tang Yin, Yun Shouping, Wang Yuanqi, Wang Shimin, Xu Wei, Zhu Da, Zeng Guofan, He Shaoji, Wu Guanzhong, Fu Baoshi, Xie Zhiliu, Wu Hufan, Xu Bangda, Li Keran, Liu Haishu, Huang Binhong, Pu Ru, Qi Baishi, Chen Banding, Jin Nong, Tang Yin, Wu Changshuo, Weng Tonghe, Xu Shichang, Weng Fanggang, Zheng Xiaoxu, Lu Runyang, Lin Zexu, Cao Yiru, He Xiangning, Zhang Chonghe, Sun Wen, Liang Shiqiu, Yu Dafu, Song Meiling, Hu Shi, Cai Yuanpei, Hu Yaobang, Hu Shi, Zhou Zuoren, Mei Lanfang, Zhao Chang, Ma Lin, Chen Hongshou, Shen Zhou, Jin Nong, Gu Jianlong, Zhang Zhao, Lin Xueyang, Zhao Puchu, Ma Jin, Zhang Daqian, Hu Yefo, He Tianjian, Zhao Yunhe, Lu Yifei, Liu Haisu, Jiang Zhaohe, Chen Xiaocui and Chen Zizhuan, works of art including bronze censers, blue and white vases, Longquan flower pots, white jade screens and figures, agate seals, blue and white and white jade snuff bottles, Huanghuali brush pots, side tables and chairs, seals carved by Deng Sanmu, Fu Baoshi, Qi Baishi and Yi Bingshou, wood plaques

inscribed by Liang Tongshu, Cai Xinming and Wang Tinzhen, Yixing teapot by Shi Dabin, rare books “Su Wen Zhong Gong Shi Ji”, “Qin Tin Lei Hen”, “Bu Huo Ji” and “Jiao Dong Hua Bao”.
Size: 8.3×10.7×1.1 inches.
417 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zhonghongxin 20th Anniversary Celebration Auction, 5-7 January, 2018 Sale Catalogue ZHX 090”

Your email address will not be published.